För dig som arbetar på fritids som pedagog

Att alla elever ska nå sina mål är en självklarhet. Syftet med lärplattform är att förenkla vardagen för både lärare och pedagoger. På infomentor.se kan du läsa mer om hur detta fungerar. Det går också bra att boka en kostnadsfri visning på förskolan och skolan.

Ett verktyg som gör skolan bättre

InfoMentor är ett verktyg som gör skolan ännu bättre. Inledningsvis behöver det finnas förutsättningar för att lyckas inom skolan för att pedagoger bättre ska kunna fokusera på varje enskild elevs utveckling och läroplan. Verktyget skapar också utrymme för pedagoger att fokusera mer på själva undervisningen. Metoder för planering, bedömning och analys finns samlade i ett verktyg. I sin tur finns alla kurser från skolan redan inlagda i systemet. På det viset har pedagoger och lärare all sin dokumentation och undervisning samlat. Samtidigt finns elevers uppgifter och elevarbeten tillgängliga.

Utveckling i fokus

Systemet är byggt utifrån läroplanen och gör skolan mer effektiv. Den sparar tid för både pedagoger och lärare, vilket gör det lättare att fokusera på undervisningen och skapar tydliga resultat. Slutligen sammanställer den data som kan hjälpa skolan att utvecklas ännu mer. Med utveckling och strävan framåt är detta ett verktyg som skapar goda framtidsutsikter inom läroväsendet.